A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

We Are King

"Stress"

“The art kartel”

Hook
Uyababo (yababo x4)
Sebe qalile olova, bang fonela ekseni
Bangfakela istress (stress x8)
Zingfuni mali konke
Engkwazi ukuthi kuzongfakela istress (stress x8)
Yazi uma ufona njalo
Uthi odadwethu abalali ekhaya
Bamfakela istress (stress x8)
Kanti kuyoze kubenini
Umuntu athole lemali
Ezoqheda zonke leynxaki
Ezingfakela istress (stress x8)

Verse 1
I want a job
I really want em n*ggas
Be looking at me funny
Coz I can afford
Bills are too damn real for dumb cats
With no dreams
I wanna be international
Ungaze ubuze nabo Tom Ford
I gotta cut faces, quit traces
Step down to come back to no basics
All about in a month be the man
Who they call
To come and maintain races
It ain’t about the man
It’s all about the rand
Lethi mali, get a back
Rubber band 100 stacks in your bag
See you next time
When you place your order man
I wanna see you right
We moving weight, living late
Abo doctor be game
Oma qhuzu when it comes to your medicine
We never late
Guaranties put a lot of guaranties
In your faith
You know the hood never loved no n*ggas
Sihlezi schecka icoast
Intshiza raps a deal
We live to serve the bill
With cold cash
Nothing less than 2 mill
Uyaba bo
Ngiyaba bo
Mauba bo maba
Sebe soh (x2)
Sebeng funa imali
Wait a minute(x2)
I think I saw me In a minute
Vula indlela just to get it
I’m on my knees an I mean it
Gotta do it right
Chicks be the worst
When u tryna live your life
Wait a minute (x2)
I think I saw me in a minute

Hook
Uyababo (yababo x4)
Sebe qalile olova, bang fonela ekseni
Bangfakela istress (stress x8)
Leyingani zingfuni mali
Zingfuna konke
Engkwazi ukuthi kuzongfakela istress (stress x8)
Yazi uma ufona njalo
Uthi odadwethu abalali ekhaya
Bamfakela istress (stress x8)
Kanti kuyoze kubenini
Umuntu athole lemali
Ezoqheda zonke leynxaki
Ezingfakela istress (stress x8)

Verse 2
We nkosi ngiyakcela kuwe
Mdhali uzung ncede
Uzung beke
Uzu ngcinele Isalukazi
Uze ukhuze nabo dhadwethu
Abafana baya fana
Ngisho nami ngina manga
Kusobala
Maw nama cala uyazi
Axhoshwa ngani
Nika izitha zami impilo
Zike zi bone ukuthi udhume ngani
Bathi imali
Impand ye sono
Isono ngathi isona
Esinga ngenza ncono
Kusobala
Ayyy suka maan
Kwaze kwanzima baba
Nginey ngani zing funa imali (funi mali x2)
I need a bullet and a gun
Ibhodlela engathi li stronger
Than a rum
I need a minute on my own
She be calling on my phone
Ung phathisa ikhanda maan
An ama be out here for new days
Tryna get my senses back
In three ways
All I hear is voices in my head
Sayin hambo phanda
Uyeke uknikina ikhanda
Intanga zakho ziya phanda
Wena uhlulwa nok thenga
Ne qhansa
Kodwa uyanda uyandisa
Una 6 yengani ku Mandisa
Ha we ma
Mangne mali ngibiza o lova
Sidle iplak
Swose inyama
Kube mnandi
Mangingana lutho
Labo lova
Bangkhomba ithende
Haa wema labo bustard
Ha hole monate le mpitse
Ha ke le monate ke ya lebitsa maan
Achuu!! He maRasman
Ha hole monate le mpitse
Ha ke le monate ke ya lebitsa maan
Uyaba(x3) aiskuka maan

Hook
Uyababo (yababo x4)
Sebe qalile olova, bang fonela ekseni
Bangfakela istress (stress x8)
Leyingani zingfuni mali
Zingfuna konke
Engkwazi ukuthi kuzongfakela istress (stress x8)
Yazi uma ufona njalo
Uthi odadwethu abalali ekhaya
Bamfakela istress (stress x8)
Kanti kuyoze kubenini
Umuntu athole lemali
Ezoqheda zonke leynxaki
Ezingfakela istress (stress x8)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Copyright © 2017-2019 Lyrics.lol